Úvodem

Ájurvéda – návod na život ve zdraví, pro každého. Zabývá se vším , co dostal člověk k životu.

DSCN2672Součástí ájurvédy je i medicína (dnes již uznávaná Světovou zdravotní organizací), která hledá a řeší příčiny nemocí z celkového pohledu na člověka jako takového, s důrazem na prevenci a diagnostiku tedy osobním přístupem, který bohužel současným lékařům většinou chybí. (Diagnostický systém, na základě vlastností základních pěti prvků ve třech bioenergetických systémech, VÁTA -kinetický systém, PITA-systém transformace a KAFA -systém potenciálu, dle ájurvédské medicíny s tisíce lety starou tradicí, nebyl dosud překonán, ani ničím lepším nahrazen.)
Již ve starých čínských taoistických spisech se uvádí, že neklid přemáhá chlad a klid přemáhá žár. Tedy zvýšená Váta snižuje Kafu a zvýšená Kafa snižuje Pitu, což zadefinoval ájurvédský celostní léčebný systém již dávno před tím. A jen čiré a klidné může být mírou světa.Tedy vše se posuzuje dle míry rovnováhy působení všech prvků, tedy harmonie.
Ve své knize Kurkuma-koření života , Prashanti de Jager MSc, významný americký bylinkář, biochemik a ájurvédář mimo jiné praví: „Současná alopatická medicína vás vnímá jako newtnovský stroj matic a šroubků. Tradiční medicína jako ájurvéda ví, že jste čistou energií, ničím jiným, než vědomím.“
Já bych k tomu  ještě doplnil, že všichni jsme součástí jemno hmotného, jež se prostřednictvím našeho těla, v daném čase a prostoru realizuje na hrubo hmotné (tedy, že se realita vytváří na základě vědomého úmyslu) a že záleží jen na nás, jak možností našeho těla využijeme ku prospěchu svého a všech.
Dávná ájurvéda, jejíž odkaz nám mimo jiné předal v souhrnném spise, jeden z prvních ájurvédských lékařů Charaka , (Nově aktualizovaný přehledný výukový systém překladu Čaraky) byla  spjatá s indickými tradicemi, učila láskyplnému vztahu k bylinám a některé si považovala na úrovni božstev jako např bylinku Tulsi, Kurkumu a dokonce i naše známé ghí, pro své účinky na úrovni těla i duše ( v Indii, jako málokteré zemi, bylo uctíváno mnoho ženských božstev, protože ženský princip byl zde vždy uznáván jako základ života. I v indické domácnosti, sice navenek byla žena v pozadí, ale ve skutečnosti jeho nejspolehlivějším rádcem. Dokonce i bájný zakladatel ájurvédské medicíny Dhanvantri se někdy zobrazuje jako muž a někdy jako žena)

Ájurvéda nás mimo jiné učí, si uvědomovat, že jsme neoddělitelnou součástí nejen přírody ale í vesmíru a že jakákoliv dualita, oddělenost od zákonů vesmíru, vede k nerovnováze duševní a následně fyzické. Opakem zákonu, řádu, je chaos, tedy absence harmonie a rovnováhy. Počátkem chaosu zpravidla bývá nějaká  krize. (Stojí za povšimnutí si uvědomit,  že stará japonština  si vykládala pojem krize jako čas  ke změně.) Chaos vyvolává pocit osamělosti, prázdnoty, strachu, beznaděje a neschopnosti. Proto je podhoubím mnoha tzv. civilizačních chorob ( i jednou z nejhorších, rakovinou) a to nejen jedince ale i společnosti. A proto též platí, pokud děláte věci jen pro sebe, za čas budete sami , tedy se všemi negativními pocity. Naším problémem je též , že stále utíkáme za něčím a před něčím. Problém,  nemoc,  je tedy výsledkem našeho disharmonického života a její závažnost, signalizuje závažnost našeho způsobu života.

Pokud žijeme v souladu se sebou, jsme v souladu s každou buňkou našeho těla a v souladu s vesmírnými silami. Život nám pak dává vše, co potřebujeme, aby jsme naplnily jeho smysl. Na každou správně položenou otázku, nám dá život tu jedinou správnou odpověď. Abychom se takto naučili žít, potřebujeme k tomu vnitřní disciplínu, pokoru a lásku k sobě a k druhým. Můžeme též říci , že je třeba řešit problém 30 cm, což jest komunikační cesta mezi srdcem a hlavou. Odpověď nehledejme v knihách ale v sobě., kde každý nosí i svého lékaře. Zbavme se iluze, která nám brání vidět, co skutečně jsme.

Všude přítomných 5 vesmírných prvků života

Všude přítomných 5 vesmírných prvků života

O tom všem je ájurvéda. Je tedy pro každého z nás. Naši předkové by řekli, že je to o „zdravém selském rozumu, aby jsme již od probuzení, byli rádi ve svém těle“. Tedy žádný nový směr alternativní medicíny, nic co podléhá módnosti, žádné náboženství. Ájurvéda je taková životní příručka, manuál, pro každého, jak se učit poznávat to, co jsme zapomněli, díky nesprávnému způsobu života. A právě touha po poznání v nás probouzí lásku k moudrosti.

Ájurvéda, stará jak život sám, tady byla  je a bude , ať si to připouštíme nebo ne.

Závěrem doporučuji ke stažení  článek, Proč se zabývat ájurvédou, ze školy Ájurvéda Kuti  , první školy s ucelenou víceletou výukou ájurvédy v ČR,  jejíž jsem byl jeden z prvních absolventů.

Dneska zásadní článek převzatý z Ájurvéda Kuti o tom, proč by jsme se měli zajímat právě o ájurvédu.
Díky všeobecně užitným a stále aktuálním, hodnotám tohoto komplexního systému, který jsem se zde pokusil nastínit, zájem o ájurvédu v posledních desetiletích stoupá nejen v odborných kruzích ale i v laické veřejnosti ( přibývá i výukových škol ájurvédy, existují i v Evropě, prestižní ájurvédské  lékařské university i ájurvédské kliniky) .

 

Spolupráce s  Organic India,  Organic Welness a Herbal Hills

Více o ájurvédě též na www.ajurv.cz  a v dobré literatuře o ájurvédě, např. v publikacích Dr.Freje a G.Rajpoota, i na našem e-shopu