Ajurvéda a já

ajurveda-a-jaNarodil jsem se 21.6.1948. Mé jméno je Vladimír Mazal, což v hebrejštině  čteno Mejzl , znamená štěstí a v japonštině čteno Mazaru, volně přeloženo  znamená ten, kdo má dobré srdce. Zřejmě pod  vlivem láskyplného prostředí, v kterém jsem vyrůstal.

Celý život jsem se zajímal o člověka jako takového, o smyslu života a o užitečnosti lidského bytí. Vždy mě zajímali věci, které sloužily lidem. Ať už to byly počítače, když  jsem spoluzakládal počítačová střediska a podílel se na řízení automatických procesů nebo dnes, když se pokouším lidem změnit špatné životní návyky. Vždycky jsem chtěl být u toho, kde vznikalo něco nového, co v důsledku po technické, psychické i etické stránce pomáhá člověku.

Prošel jsem mnoha filozofickými a  náboženskými směry. Jako křtěný katolík jsem přemýšlel o bohu a poslání církve, diskutoval s kněžími mnoha různých církví. Studoval jsem i praktikoval různá bojová umění a to již v době dospívání.V roce 1968 jsem se stal členem právě se zakládajícího oddílu karate při ČVUT FEL, prvního, v tehdejším Československu. Díky tomu, jsem měl příležitost se seznámit s duchovním aspektem bojových sportů dálného východu a smyslem života japonského samuraje. S tím souviselo i poznání čajové kultury a obrovské duchovní síly čajového obřadu, kde “ cesta čaje je cestou mysli „.
Z toho vyplynulo i  jedno z mých poznání:
„neposlouchej, co lidé mluví, ale jak mluví a proč mluví“ a že  „důležitější než být úspěšný, je být prospěšný“
Přes čínský taoismus jsem nakonec zakotvil názorově u zenu, ( viz mé úvahy a autorská poezie ve zkratce Meditace aktuálně jako regenerační procesHaiku )   který mi paradoxně pomohl pochopit křesťanství. Shodou různých okolností, jsem osobně poznal mnoho významných mistrů zenu z celého světa. Studoval jsem též psychoanalýzu, zajímal se o psychologii a sociologii.Díky mnoha vážným nemocem již od dětství, jsem navštěvoval mnoho lékařských kapacit a trávil mnoho času nejen v čekárnách ordinací, ale i v různých lázních. Nikdy však nezapomenu, na kdysi dávno vyřčená slova primáře lázní Bardějov, který mi po třech týdnech neúspěšných procedur řekl, abych nevěřil bezvýhradně doktorům, abych se sám zkusil zamyslet nad svými problémy a něco s sebou aktivně dělat.A tak jsem začal docházet k  poznání, že klasická medicína mi nepomůže. Postupně, i tady v ČR,  se mi dařilo navazovat kontakty s lékaři orientální medicíny z Číny, Kazachstánu, Indie a Tibetu a poznávat cestu, jak se zbavovat nemocí a naučit se vnitřní disciplíně. Jim budiž dík, že pomohli nejen mně ale i mé rodině.Mnozí z nich se tak stali i mými učiteli. (Pravý učitel je ten, který fouká vítr do plachet ale s lodí již musíš plout sám. Učitel ti též může říkat nevěřte žádnému učiteli, což je to samé jak v zenovém mudrosloví,  že „nic není jisté a ani to není jisté“, tedy zapoj mysl a né smysly.) A tak jsem postupně pronikal do podstaty ájurvédské medicíny, jako celostní a všeobsahující vědy, vědy o životě jako takovém, s důrazem na prevenci a kvalitu života, v rovnováze těla i ducha. Inspiraci a souznění jsem našel též v unikátní publikaci z přednášek mého učitele o ájurvédské psychologii.

S lektorem ájurvédské áuniversity

S lektorem ájurvédské university na zahraniční stáži.

Po ukončení prodlouženého 4 letého diplomového studia ájurvédské medicíny, pod vedením Govindy Rajpota, spolu s průběžnou praxí, v mezinárodním ájurvédském centru Tapovan ve Francii,  jsem se od roku 2005 začal plně profesně věnovat ájurvédě, ájurvédským dátá snéhan masážím, tak, jak je učili mí učitelé z indického Rádžastánu. Podílel jsem se též na otevření prvního hotelového welness klub v pražském Ambasadoru, s provozováním ájurvédských dátá snéhan masáží. Pravidelně jsem pořádal a pořádám dodnes, přednášky na mezinárodní výstavě World of Beauty and Spa a na Institutu tělovýchovy a sportu- Palestra v Praze a na mnoha dalších místech. Na pozvání TV ČT1, jsem vystupoval několikrát v pořadu o ájurvédě. Podílel jsem se organizačně na obchodním sdružení seriozních dovozců kvalitních bylinných ájurvédských produktů a stále s nimi spolupracuji, od roku 2008, držíce se hesla „není umění plout na vlně módních trendů, ale udržet kvalitu„.  V roce 2006 jsem byl též zařazen do prestižní encyklopedie WHO IS WHO. Po zkušenostech s vůbec prvními regeneračními a detoxikačními pobyty v Čechách a na Moravě, pod vedením hlavního organizátora těchto pobytů, MUDr.Freje, jednoho z prvních lékařů , zabývajících se v té době ájurvédou a na základě inspirace ze studijních pobytů v mezinárodním ájurvédském centru ve Francii, jsem v červnu, roku 2008 otevřel vlastní centrum, www.ajurveda-borek.cz , v překrásném prostředí Českého ráje. Spolu s manželkou jsme ukončili veškeré aktivity v Praze , kde jsem se narodil a žil 60 let a začali nový život na venkově. Centrum je vybudované a účelově zařízené, dle našeho návrhu (včetně výběru vhodného místa a ekologického provozu) a dosavadních zkušeností tak, aby sloužilo potřebám  ájurvédské medicíny. Tedy k rozvoji vzdělávání, k setkávání a předávání zkušeností ve formě víkendových seminářů a  formou jednodenních až týdenních regeneračních a detoxikačních pobytů, ku pomoci potřebným, k poznání, jak může každý sám, uchopit život do svých rukou. Tímto přístupem jsem byl ve své době, v ČR jeden z prvních a to vše díky duchovní podpoře mé ženy Soni , mé 98  leté maminky, která zde s námi též žije (a stále nám pomáhá i v tomto roce 2019) a mých učitelů. Stále mám na mysli slova středověkého korejského literáta a buddhistického mnicha z 15. století.“Až jednou zestárnu, pro co budu žít? Má mysl bude svobodná jak otevřený, prázdný dům. Nenechám se znova  zotročit hmotou, jedinou  prací bude být sám sebou.“ A k tomu je třeba, aby mozek sloužil srdci a né srdce mozku.

Hostem ájurvédské Gurukulu školy Dr.Ziskové

Učitelé, kteří mi ukázali cestu.

Něco ukázek z tisku a TV o mé činnosti